01-BUS-TERMINAL

HK | AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

pdf1

JMÉNO STAVBY AUTOBUSOVÝ TERMINÁL
MÍSTO HRADEC KRÁLOVÉ
ROK REALIZACE 2006 – 2007
ARCHITEKTI
PATRIK KOTAS A METROPROJEKT
NAŠE SPOLUPRÁCE
.
NÁVRH VNĚJŠÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, REALIZAČNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

Stavba patří mezi moderní dopravní stavby. Je výjimečná tím, že do té doby nebyla v České republice realizována tak velká konstrukce s použitím membránového zastřešení. Vlastní návrh a také realizace membrán je dílem společnosti Hightex. Půdorysné rozměry přestřešené plochy: 60 x 144m. Vzdušná ocelová konstrukce je tvořena dvěma téměř shodnými, navzájem propojenými, konstrukcemi. Kónické sloupy podporují hlavní prstenec, do kterého jsou vetknuty střešní nosníky. Prstenec podporuje páteřní rámový oblouk, do kterého jsou zavěšena táhla nesoucí střešní nosníky a místnost dispečera. Střešní nosníky jsou zavěšeny na táhlech, kotvených do šikmých rámových stojek. Táhla jsou svedena na úrovni terénu do čtyř kumulovaných patek, dále jsou kotvena ke dvanácti trakčním sloupům. Konické trakční sloupy jsou organicky začleněny do systému táhel. Šikmé stojky mají tvar doutníku. Přestřešení je tvořeno membránami z PVC a prosklením.

Podrobnosti viz časopis Konstrukce 04/2009 >>

<      PROJEKTY      >