pars-CITY-TOWER

PRAHA | CITY TOWER

pdf1

JMÉNO STAVBY CITY TOWER
MÍSTO PRAGUE – PANKRÁC
ROK REALIZACE 2005 – 2006
Architekti
.
RICHARD MEIER AND PARTNERS NEW YORK, SPOJPROJEKT PRAHA
NAŠE SPOLUPRÁCE
.
.
REKONSTRUKCE BUDOVY – REALIZAČNÍ DOKUMENTACE OCELOVÝCH A SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ

V současné době se svými 115m nejvyšší administrativní budova v České republice vznikla rekonstrukcí bývalé budovy rozhlasu. Autorem nového designu je Richard Meier and partners. V celkem 27 nadzemních patrech poskytuje téměř 44 tisíc m2 atraktivních kancelářských ploch s jedinečným výhledem na celou Prahu.

Při rekonstrukci se v širší míře uplatnily spřažené ocelové konstrukce, díky nimž se podařilo zvýšit tuhost stropních konstrukcí a zajistit hospodárnost návrhu. Zvláštním nosným prvkem použitým na této budově je vyvěšení přístavby severního a jižního štítu budovy do rekonstruovaného železobetonového jádra. Táhla procházejí vnitřkem budovy, kde se střetávají se stávající i novou konstrukcí. Nosná konstrukce obsahuje celou řadu architektonicky exponovaných nosných prvků. Atraktivní vzhled fasády podtrhují moderní prvky křídel se vzpěrami a táhly.

<      PROJEKTY      >