08_ANDEL-MEDIA-CENTRUM-1

PRAHA | ANDĚL PARK SMÍCHOV

pdf1

JMÉNO STAVBY
.
ANDĚL MEDIA CENTRUM, ANDĚL PARK CENTRUM
MÍSTO PRAHA – SMÍCHOV
ROK REALIZACE 2004 – 2005
ARCHITEKTI SPOJPROJEKT PRAHA
NAŠE SPOLUPRÁCE
.
ZAVĚŠENÁ NOSNÁ KONSTRUKCE – NÁVRH, REALIZAČNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

Komplex kancelářských budov na pražském Smíchově poblíž vyústění tunelu Mrázovka je postaven podle návrhu architekta Václava Aulického pro potřeby vydavatelství Mafra. V těsném sousedství se nachází komplex budov Anděl park Smíchov, jehož dominantu tvoří anténní věž.

Specifickým konstrukčním prvkem Anděl Media Centra je vyvěšená postranní část budovy s přiznanou ocelovou konstrukcí. Na mohutných táhlech zavěšená oblouková rámová konstrukce podpírá budovu uprostřed rozpětí. Na krajích jsou nosníky uloženy na sousedních budovách. Jednotlivá patra tvoří spřažené železobetonové konstrukce. Zajímavostí bylo osazení mostních ložisek v podpoře vynešeného mostu.

<      PROJEKTY      >