UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBOVÝCH SPOJŮ

Údaje platí pro běžné šroubové spoje sestávající z normalizovaných součástí. Pokud matici tvoří závit v součásti, je podmínkou, aby pevnost závitového spojení odpovídala pevnosti šroubu. Dále je zde uveden požadavek ČSN EN 1090-2+A1-čl.8.3 a 8.5.

pdf1

01_Aktualita_Utahovací-momenty-šroubových-spojů_Stránka_1