06_DEPOSITORY-OF-NATURAL-HISTORY-MUSEUM-OF-PRAGUE-1

PRAHA | DEPOZITÁŘ NM

pdf1

Jméno stavby Depozitář Národního muzea v Praze
Místo Praha – Horní Počernice
Rok realizace 1993 – 2000
Architekti Arna Kudrova
Naše spolupráce Generální projektant

Na ploše více než 2000 m2 zastavěné plochy jsou umístěny sbírky a depozity
Přírodovědeckého muzea, složky Národního muzea v Praze. Jako generální projektant jsme museli řešit specifické požadavky jednotlivých oddělení od botaniky přes paleontologii až po zoologii na uskladnění jejich exponátů. Stavba je členěna do čtyř podobných sekcí vlastních depozitářů s přilehlými prosklenými badatelnami.

<      PROJEKTY      >