CZ  /  EN
 
                   
           
           
 

Výpočty
Seizmický výpočet podle EN 1998
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení
Numerické modelování účinků zatížení konstrukcí a budov větrem (CFD)


Významné reference:
www.fondationlouisvuitton.fr
 
       
PARS building, spol. s r.o., Křenova 7, 162 00 Praha 6 - Petřiny, e-mail: , tel.: +420 233 355 168